mobil: +420 724 952 424    mail: info@mincegram.cz


Reklamace vadného zboží
Reklamace vadného zboží

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.mincegram.cz

Provozovatel:                    Mgr. et Mgr. Jan Šenkýř, MBA 

Trvale bytem:                    Pod Jalovým dvorem 784/1, 142 00 Praha 4

IČ:                                   76500411

DIČ:                                 CZ8208110570

E-mailová adresa:             info@mincegram.cz

Telefonní číslo:                  +420 724 952 424

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:    

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:        

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ______________________________ jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

________________________________________________________________________________.

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

________________________________________________________________________.

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

  1. Datum objednání:
  2. Datum obdržení:
  3. Číslo objednávky:
  4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
    a budou navráceny zpět způsobem:
  5. Jméno a příjmení spotřebitele:
  6. Adresa spotřebitele:
  7. E-mail:
  8. Telefon:

 

V ______________________, dne ________________________

 

  ______________________________________

    Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. výpis z účtu).

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci a poškození věci v důsledku nesprávného zacházení.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Kontakt
Jméno: *
Email: *
Telefon:
Text dotazu:
Podmínky ochrany osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
Opište text z obrázku: *
 

Nový cyklus stříbrných stokorun ČNB

19.03.2024

Česká národní banka vydává první pamětní stříbrnou minci s nominální hodnotou 100 Kč. Jde o start nového...

Bedřich Smetana na stříbrné minci

28.02.2024

ČNB vydala pamětní stříbrnou minci k 200. výročí narození skladatele Bedřicha Smetany.

Max Švabinský na stříbrné minci

13.09.2023

ČNB připomíná 150 let narození významného českého malíře a grafika Maxe Švabinského. Pamětní stříbrná...

Zlatá mince Kroměříž

01.06.2023

Vyhledávaná série zlatých pamětních mincí ČNB má další přírůstek – do Městských památkových rezervací...

 

YmRmYj